Úvodní stránka » Informace o provozovateli a zpracování osobních údajů zákazníka

Informace o provozovateli a zpracování osobních údajů zákazníka

Provozovatel: Radek Klezla (dále též „správce“) -  Fyzická osoba podnikající dle živnostenského zákona nezapsaná v obchodním rejstříku, se sídlem: 74235 Slunečná 948/23, 599701 - Odry, která je správcem níže specifikovaných osobních údajů, jež zpracovává za účelem reakce provozovatele webu na odeslanou zprávu, případně v souvislosti s dodáním produktů, či navazujících poradenských služeb.


Jaké Vaše osobní údaje zpracováváme?

Shromažďujeme o Vás následující kategorie osobních údajů:

Adresní a identifikační údaje: akademický titul, jméno, příjmení, adresa, telefonní číslo, e‑mail, IČ, DIČ.

Proč je potřebujeme?

Potřebujeme znát Vaše osobní údaje, abychom mohli realizovat plnění smluvního vztahu mezi Vámi a správcem na základě Vaší objednávky našich produktů a služeb.

Jak s osobními údaji nakládáme?

Při zpracování Vašich osobních údajů uplatňujeme následující postupy a mechanismy, protože zabezpečení a ochrana osobních údajů jsou našimi klíčovými prioritami.

Vaše osobní údaje vždy zpracováváme pro jasně a srozumitelně stanovený účel, stanovenými prostředky, stanoveným způsobem, a pouze po dobu, která je nezbytná vzhledem k účelům jejich zpracování;

Vaše osobní údaje zpracováváme způsobem, který zajišťuje nejvyšší možnou bezpečnost těchto údajů a který zabraňuje jakémukoli neoprávněnému přístupu k nim;

Vždy Vás informujeme o zpracování Vašich osobních údajů a o Vašich právech souvisejících se zpracováním osobních údajů;

Dodržujeme odpovídající technická a organizační opatření, aby byla zajištěna úroveň zabezpečení odpovídající všem možným rizikům; veškeré osoby, které přicházejí do styku s osobními údaji, mají povinnost dodržovat mlčenlivost o informacích získaných v souvislosti se zpracováváním těchto údajů.

Komu je zpřístupňujeme?

Veškeré námi zpracovávané osobní údaje zpracovávám osobně,  popř. zpracovatelé zajišťující zpracování osobních údajů v souladu se smlouvou o zpracování osobních údajů a na základě pokynů správce a další správci, a to konkrétně následující subjekty:

osoby zajišťující technické služby pro správce (společnosti zajišťující vývoj a správu software a ukládání dat souvisejících s podnikatelskou činností správce);

popřípadě další subjekty v souvislosti s případným občansko-soudním, správním, trestním a přestupkovým řízením, které by se týkalo vašich osobních údajů.


Jak dlouho osobní údaje držíme?

Vaše osobní údaje zpracovávané za účelem plnění smluvního vztahu mezi Vámi a správcem zpracováváme po dobu trvání účinků práv a povinností z příslušné smlouvy.

Po ukončení smluvního vztahu jsou osobní údaje,

jejichž účel zpracování pominul, v nejbližším možném termínu nevratně zlikvidovány nebo jsou Vám protokolárně předány;

které je nutno na základě příslušných právních předpisů zpracovávat i po ukončení smluvního vztahu, zpracovávány v souladu s právními předpisy a jimi stanovenými lhůtami.

Jaká jsou Vaše práva?

Ke zpracování Vašich osobních údajů za výše uvedenými účely nepotřebujeme Váš souhlas, protože se jedná o zpracování nezbytné pro splnění smlouvy dle obecně závazných právních předpisů mezi Vámi a správcem.

Pokud si přejete získat podrobnější informace o tom, jakým způsobem zpracováváme Vaše osobní údaje, nebo získat přístup ke svým osobním údajům, opravit, zablokovat nebo vymazat jakékoli osobní údaje, které se týkají vaší osoby, nebo pokud máte jakékoli dotazy, připomínky či obavy ohledně našich postupů v oblasti ochrany osobních údajů, obraťte se prosím na nás.

Novinky

!!! Přijímám rezervace na Vánoce 2023 více info na Tel. !!!

18. 9. 2018

Aldabra - Rodinný dokumet

19. 9. 2017

Rozvoz želviček a terárií po celé České Republice

29. 1. 2016

archív